Записи с меткой: Dada

داغی از پگاه عاشورا (زلال پیوسته قافیه دار )

گلی اضطراب دارد و نوازشی به لب رُباب دارد عجبا که خواب عسل به خود همه جا حرام کرده اثراتی از جگر ِ کباب دارد هوسی به آب دارد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> به جهان زد آتش آهی و درون سینه پُر از شرار نگاهی لب ِ نهر، قافله های سنگ ، سر ِ عذاب دارند نه امیدی […]