داغی از پگاه عاشورا (زلال پیوسته قافیه دار )

دادا بیلوردی - Dada bilverdi

گلی اضطراب دارد

و نوازشی به لب رُباب دارد

عجبا که خواب عسل به خود همه جا حرام کرده

اثراتی از جگر ِ کباب دارد

هوسی به آب دارد

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

به جهان زد آتش آهی

و درون سینه پُر از شرار نگاهی

لب ِ نهر، قافله های سنگ ، سر ِ عذاب دارند

نه امیدی و نه وفائی و نه راهی

نه به تشنه جان پناهی

آدرس زلال های فارسی دادا در سایت شعر نو

لطفا کلیک فرمایید :

http://www.shereno.com/show.php?op=showfile&id=5989

Оставить комментарий